Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Termíny bonitací v roce 2023:


• 11. února 2023 při klubové výstavě (Karlštejn) - již proběhlo

• 19. srpna 2023 v Brtnici - již proběhlo

• 11. listopadu 2023 při klubové výstavě ve Stehelčevsi


po předchozí dohodě možný i individuální termín
- kontaktujte HPCH

pozn.:

BONITACE - absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení psa/feny do chovu
•  Chovatelské stanice členů
•  Krycí psi v majetku členů
•  Bonitace - uchovnění
•  Nově zbonitovaní jedinci
Vést tyto knihy je dopručeno každému chovateli (majiteli psa) průběžně a podrobně. Na požádání se předkládá všem kontrolním orgánům klubu nebo plemenné knize, případně kontrole ze střešní kynologické organizace. Při prodeji či darování psa/feny má být kniha krytí předána novému majiteli spolu s průkazem původu.

Tištěná verze lze zakoupit na Plemenné knize ČMKU nebo u ekonomky PK, automaticky vám ji nabídnou při přergistraci psa / feny. Cena - 24- CZK
Kniha krytí - soubor xlsx
Kniha odchovů - soubor xlsx

Poslední aktualizace

19.08.2023