Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Chovatel nejprve před předpokládaným krytím feny (minimálně jeden měsíc) zašle řádně vyplněnou žádost o krycí list (naleznete i ve složce Formuláře ke stažení).

K žádosti nutno přiložit doklad o platbě (scan) za vystavení krycího listu. Žádost o KL se zasílá na adresu nebo e-mail hlavního poradce chovu. Platnost krycího listu je jedno krytí, (plodné či neplodné) nebo 1 rok od data vystavení.

Současně s KL (modrý a červený díl) obdržíte Přihlášku k zápisu štěňat 2x, formulář na Přejímku vrhu 2x, Žádanku o zápisová čísla, Hlášení vrhu.
Po uskutečněném krytí psem uvedeným na KL od poradce chovu, chovatel spolu s majitelem psa vyplní datum krytí a potvrdí krytí svými podpisy na KL, červený díl KL s dokladem o platbě za krytí psem (poplatek za krytí hradí majitel psa) zašle majitel psa na adresu hlavního poradce chovu / HPCH /. Majitel psa ihned po krytí vyplní knihu krytí dle průkazu původu feny. V případě, že krycí pes je v majetku nečlena Pekinéz Klubu hradí poplatek za krytí psem majitel feny - člen Pekinéz Klubu.

Po uskutečněném vrhu

1. Chovatel zašle do 5-ti dnů po porodu na adresu HPCH "Hlášení vrhu" a modrý díl KL s vyplněným datem porodu, počtem a pohlavím štěňat. V případě nezabřeznutí feny nebo jiných skutečností než porodu zasílá chovatel vyplněný KL a "Hlášení vrhu" také.

2. Do 5-ti dnů chovatel vyplní první část "Přejímky vrhu" a ponechá u sebe. Kontaktuje zvoleného poradce chovu a domluví se na termínu přejímky vrhu poradcem. Přejímky vrhu poradcem chovu PK již nejsou povinné. Může vám je udělat vámi zvolený veterinář.

3. Nejpozději do 21-ti dnů věku štěňat zasílá vyplněnou (dvojmo) "Žádanku o zápisová čísla" na adresu ČMKU – plemenná kniha č. 1, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy nebo na e-mail pí. Truksové - truksova@cmku.cz

4. Vyplnit "Přihlášku k zápisu štěňat" a ponechat u sebe (2x). Vyplnit Knihu odchovů. Oboje Vám potvrdí podpisem poradce chovu, který k Vám přijede na kontrolu vrhu. Štěňata necháte očipovat Vámi vybraným veterinářem, tento musí na „Přihlášce k zápisu štěňat“ (2x) potvrdit čipování. Čipují se zásadně všechna štěňata vrhu najednou. Na "Přihlášku k zápisu štěňat" čipová čísla nevlepovat, číslo čipu každého štěněte vrhu přiložit k "Přihlášce k zápisu štěňat".

5. Při kontrole vrhu poradce chovu (nebo veterinář společně s chovatelem) vyplní druhou část "Přejímky vrhu", Knihu odchovů, a "Přihlášku k zápisu štěňat" zašle HPCH. Originál "přejímky vrhu" zůstává chovateli. Aby nevzniklo zdržení z důvodu neúplnosti všech dokladů nutných k vydání průkazů původu na štěňata je důležité, abyste současně s "Přihláškou k zápisu štěňat" poradci předali:

a/ průkaz původu psa /otce štěňat pokud není přeregistrován a tudíž není v evidenci plemenné knihy, fotokopii (scan) průkazu původu pokud již byl přeregistrován a není v majetku člena Pekinéz klubu

b/ výstavní přílohu psa – při dosažení vyššího výstavního titulu než je stávající, je nutno vždy zaslat aktuální fotokopii, aby mohly být tituly aktualizovány. Při splnění podmínek udělení šampiona některé členské země FCI či Mezinárodního šampiona krásy - C.I.B. je třeba zaslat fotokopii tohoto šampionátu. Totéž se týká klubových titulů.

c/ průkaz původu feny /matky štěňat  pokud není přeregistrována a tudíž není v evidenci plemenné knihy.

d/ výstavní přílohu feny – při dosažení vyššího titulu než je stávající, je nutno vždy zaslat novou fotokopii výstavní přílohy, aby mohly být tituly aktualizovány. Při splnění podmínek k udělení šampiona některé členské země FCI či Mezinárodního šampiona - C.I.B. je třeba zaslat fotokopii tohoto šampionátu. Totéž se týká klubových titulů.

                                                                               Peroutka Ladislav - HPCH

Pozn.:
Poplatek za krytí psem od 1.1.2023 zrušen rozhodnutím členské schůze ze dne 27.11.2022
aktualizováno 19.12.2022
Poslední aktualizace

13.03.2023