Pekinéz klub
ČMKU - FCI
• Na jakou výstavu vyrazit ?

- jako návštěvník ? - můžete kamkoliv, podívat se nejdříve na výstavu jako návštěvník (třeba i s vaším psíkem, aby pro něj zvuky, pachy a ruch na výstavě nebyly úplnou novinkou) není vůbec od věci

- jako vystavovatel ? - se psem / fenou, který má FCI- rodokmen - správně Průkaz původu (tedy je zapsán /a v plemenné knize některého z členských států FCI) JEN na jakoukoliv výstavu pořádanou organizací, která je pod záštitou FCI (v ČR zastřěšující organizací ČMKU (ČMKJ,ČKS, ...) 

- výběr na jakou (FCI) výstavu se svým psíkem / fenkou vyrazíte je zcela na vás - je potřeba zvážit, zda chcete psíka vzít rovnou na "velkou" výstavu typu národní a mezinárodní, které jsou obvykle pořádány na velkých výstavištích, velkých halách se spoustou lidí, kde může být v jeden den přihlášeno až několik tisíc psů nebo zkusíte nejdříve některou "malou" výstavu nižšího typu - např. oblastní, krajská, kde je psů obvykle jen pár set. Pokud byste raději upřednostnili jen úplně malou a specializovanou výstavu, zkuste klubovou nebo speciální, kde se vystavuje obvykle jen naše dané plemeno a atmosféra je spíše domácká, setkáte se však s více chovateli a majiteli našeho plemene. Na těchto specializovaných výstavách je obvykle sice větší konkurence v plemeni (počet pekinézů se pohybuje v rozmezí od 20 do 40 přihlášených) oproti výstavám mezinárodním (cca.10-15), národním (cca.5-10) či krajským a oblastním (kde se počet pekinézů obvykle pohybuje opravdu jen v řádu jedinců), ale i to má svá pozitiva - budete moci porovnat vašeho psíka / fenku s ostatními zástupci plemene, můžete se s chovateli podělit o jejich zkušenosti s chovem aj.

- existují tyho typy výstav:
a) oblastní a krajské
b) oblastní a krajské klubové (v současnosti ne pro naše plemeno)
c) klubové a speciální
d) národní
e) mezinárodní
f ) sekční výstavy FCI - např. Evropská výstava FCI - EDS (vždy jen jedna ročně)
g) Světová výstava FCI - WDS (vždy jen jedna ročně)

- pozor na výstavy pořádané organizacemi, které nejsou zastřešeny FCI (u nás ČMKU) - např. UCI aj. (dle předpisů FCI nesmí být psi / feny, zapsaní v plemenných knihách FCI na těchto výstavách předváděni a získaná ocenění na těchto výstavách nesmí být zapsána do FCI-PP)

- termíny klubových výstav pořádaných Pekinéz klubem, z.s. v roce 2023
                                     • 11.2.2023 Karlštejn
                                     • 11.11.2023 Stehelčeves
- termíny všech výstav v ČR naleznete na webu ČMKU - www.cmku.vystavy.cz
- termíny všech mezinárodních výstav se zadáváním CACIB naleznete - www.fci.be• Musím být členem chovatelského klubu, abych směl vystavovat na klubové výstavě ?

- ne, nemusíte být členem žádného chovatelského klubu, abyste mohl vystavovat na kterékoliv klubové výstavě v ČR (vlastně na kterékoliv výstavě)
- pořadatel má však právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv vystavovatele a to i bez udání důvodu (neplatí pro speciální výstavu pro plemeno !), o této skutečnosti vás však musí bezprodleně písemně informovat a to nejpozději do 10 dnů od obdržení přihlášky• Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit ?

- před vyplněním přihlášky si VŽDY prostudujte propozice dané výstavy
- přihlášku vždy vyplňujte přesně dle PP (průkazu původu) vašeho psa / fenky
- k přihlášce vždy přiložte čitelnou OBOUSTRANNOU KOPII či SCAN PP, kde musí být vždy vyplněn aktuální majitel
- k přihlášce vždy přiložte doklad o zaplacení výstavních poplatků (uhraďte na účet pořadatele ve výši dle propozic dané výstavy, příkaz k úhradě není dokladem o platbě)
- v případě, že hlásíte do třídy, kde je vstup podmíněn získaným titulem (tř. vítězů, šampionů, čestná), přiložte kopii dokladu opravňujícího ke vstupu do třídy (diplom, certifikát, posudek ...) - v případě, že nedoložíte, pořadatel má povinnost přeřadit psa do třídy otevřené
- pořadatel má právo nepřijmout neúplné či nezaplacené přihlášky

- podrobný návod na vyplnění přihlášky naleznete ZDE (bude doplněno)• Do jaké třídy přihlásit mého psíka / fenku ?

- pes / fena smí být přihlášený na výstavě pouze do jediné třídy
- určující je v prvé řadě věk psa / feny v den výstavy (tedy pokud je pes / fenka narozená např. 19.5.2015 a výstava se koná 19.11.2017 psík /fenka může být podle věku zařazen/a jak do třídy mladých, tak i do třídy otevřené, mezitřídy)
- pokud vám však věk psa/feny dovolí přihlásit do různých tříd - třída mladých, mezitřída, třída otevřena nebo do třídy vítězů/šampionů či čestné - po splnění dalších podmínek- viz. níže) je rozhodnutí zcela na vašem uvážení (zvažte předpokládanou konkurenci v daných třídách, vyspělost či nevyspělost vašeho psa / fenky, ...)

vypisované třídy: (naleznete vždy v propozicích dané výstavy, popř. na přihlášce)
dle výstavního řádu ČMKU: třídy povinné - musí být vypsány na každé výstavě
třídy nepovinné - nemusí být pořadatelem výstavy vypsány (otevřeny)

- třída štěňat (4-6 měsíců) - tato třída není povinná
- třída dorostu (6-9 měsíců) - tato třída není povinná
- třída mladých (9-18 měsíců) - povinná
- mezitřída (15-24 měsíců) - povinná
- třída otevřená (od 15 měsíců) - povinná
- třída pracovní (od 15 měsíců) - povinná (netýká se však našeho plemene !)
- třída vítězů (od 15 měsíců) - povinná na všech typech výstav kromě MVP
- třída šampionů (od 15 měsíců) - povinná na MVP (vypisuje se pouze na MVP)
- třída čestná (od 15 měsíců) - tato třída není povinná - bez nároku na titul
- třída veteránů (od 8 let) - povinná
- mimo konkurenci (od 15 měsíců) - tato třída není povinná
                  - bez nároku na titul, pořadí a klasifikaci

tituly opravňující pro vstup do třídy šampionů: Mezinárodní šampion krásy - C.I.B. nebo národní šampionát některé členské země FCI
tituly opravňující pro vstup do třídy vítězů a třídy čestné: Mezinárodní šampion krásy - C.I.B., národní šampion některé členské země FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz (tyto tituly musí být získány v konkurenci dospělých)

třídy, ve kterých se zadává CAC - mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, šampionů

třídy, ve kterých se zadává CAJC - třída mladých
• Jaké tituly opravňují mého psa / fenu ke vstupu do třídy vítězů a šampionů, popř. čestné ?

- tituly opravňující pro vstup do třídy šampionů: Mezinárodní šampion krásy - C.I.B. nebo národní šampionát některé členské země FCI


- tituly opravňující pro vstup do třídy vítězů a třídy čestné: Mezinárodní šampion krásy - C.I.B., národní šampion některé členské země FCI, Národního vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz (tyto tituly musí být získány v konkurenci dospělých)

- ke vstupu do třídy vítězů a čestné neopravňuje zisk titulu Nejlepší pes / Nejlepší fena na Klubové výstavě !!!!! Tento titul NELZE zaměňovat s titulem Klubový vítěz

pozn.: ve třídě čestné se uděluje pouze známka a pořadí psů, nezadává se titul a psi / feny s oceněním V 1 nezasahují do dalších soutěží v rámci plemene (o CACIB/Národní vítěz/Klubový vítěz/Vítěz spec.výstavy/Krajský vítěz/Oblastní vítěz, BOB - vyjímkou jsou klubové a speciální výstavy, kde V1 ze třídy čestné nastupují o BOB a BOS)

- pokud hlásíte do těchto tříd, k přihlášce vždy přiložte kopii dokladu o získaném ocenění, opravňujícím ke vstupu - dilom, certifikát, kartičku, posudek, ... - v případě nedoložení je pořadatel povinnen psa / fenu přeřadit do třídy otevřené
• Mohu změnit již jednou přihlášenou třídu ? Do kdy mohu požádat pořadatele o změnu třídy ?

- přehlášení ze třídy do třídy je zcela v rukou a závislé na benevolenci pořadatelů výstav - většina z nich vám ale na slušnou žádost do data uzávěrky vyhoví a psíka přeřadí. Někteří pořadatelé mají stanoven za tuto službu manipulační poplatek. Není však vhodné, abyste žádali o přeřazení vícekrát - podle měnící se statistiky, rozmarů atd. , mohla by dojít trpělivost i nejvstřícnějšímu pořadateli - přeci jen je to pro pořadatele z vaší strany zbytečné přidělávání práce :-) Ale pokud třeba přihlásíte psíka do třídy otevřené a v době do data poslední uzávěrky splníte podmínky udělení např. CH CZ, je vhodné i pro vás a vašeho psíka o přeřazení požádat, pokud psík získal titul CH až po uzávěrce - dle reglementu FCI vás však pořadatel do třídy šampionů již přeřadit ani nesmí. Každopádně .... přeřazení z třídy do třídy na vaši žádost je možné jen do doby než jsou výstavní podklady (katalog, posudky, ...) zcela zpracovány a předány k tisku. Nikdy nelze až na místě - přeřazení na místě lze jen z důvodu chyby pořadatele - např. chybně uvedeno pohlaví, věk aj.
• Co jsou to soutěže ? Kdy a koho smím hlásit do soutěží ? Za které soutěže platit výstavní poplatek ? Mohu hlásit až přímo na výstavě ?

-
závěrečné soutěže (BIS, BOD, BIG, Junior BIG, Veterán BIG, Nejlepší štěně / dorost / mladý / veterán výstavy aj.)
- nepřihlašují se, neplatí se za ně zvláštní výstavní poplatek, do soutěží postupují automaticky vítězové daných tříd / plemen
- povinné na MVP a NVP
- vždy uvedeno v katalogu, měl by vás informovat i personál kruhu či výstavy

podrobný popis naleznete na stránce TITULY A ČEKATELSTVÍ

- soutěže (Dítě a pes - Junior handling - Soutěž párů - Soutěž chovat. skupin aj.)
- přihlašují se současně s přihláškou - obvykle pořadatel vyžaduje výstavní poplatek (viz. propozice dané výstavy) - tedy platí se
- jsou obvykle součástí hlavního programu (tzv. závěrečných soutěží)

Dítě a pes
- pro děti starší 3 a mladší 9 let na klubových a speciálních výstavách (nepovinná)
- hodnotí se předvádění psa (souhra vystavovatele s vystavovaným psem, znalosti o psech, ...), není tedy rozhodující kvalita předváděného psa
- soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen
- pes však musí být plemene, které je na této výstavě posuzováno

Juniorhandling (Mladý vystavovatel)
- obvykle na většině typech výstav (povinná pro národní a mezinárodní výstavy)
- soutěží se ve dvou věkových kategoriích - I.- 9-13 let    II.-13-18 let
(I. věk. kat.: nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let
II. věk. kat: nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let)


Soutěž párů (Nejlepší pár psů, Nejkrásnější pár psů, Best Couple, ...)
- obvykle na všech typech výstav (povinná pro národní a mezinárodní výstavy)
- do soutěže může majitel přihlásit psa a fenu jednoho plemene / variety ve svém majetku, kteří byli na dané výstavě posouzeni (v případě spoluvlastnictví musí být u obou jedinců všichni majitelé stejní - musí být uvedeno i v PP obou jedinců)
- platí se jeden poplatek (1 pár)

Soutěž chovatelských skupin (Nejlepší chovatelská skupina, Best Breeder´s Group, Best Breeding Group, ...)
- obvykle na všech typech výstav (povinná pro národní a mezinárodní výstavy
- do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 jedinců jednoho plemene z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojeni - min. od 2 různých otců nebo matek a byli na dané výstavě posouzeni - tito jedinci nemusí být v majetku chovatele
- hodnotí se především vyrovnanost skupiny
- platí se jeden poplatek (1 chovatelská skupina)


Jiné soutěže
(Nejlepší skupina po plemeníkovi, Seniorhandling,.....)
- pořadatelé klubových, speciálních, oblastních a krajských výstav mohou pořádat i jiné soutěže dle svého uvážení - musí být ovšem uvedeny (vč. podmínek) v katalogu a propozicích výstavy


obvykle pouze na některých klubových a speciálních výstavách je možné hlásit soutěže až na místě - vždy je uvedeno v propozicích dané výstavy, na výstavách vyššího typu musí být hlášeny do data uzávěrky• Co vzít s sebou na výstavu ?

- VŽDY očkovací průkaz / petpas s platným očkováním dle propozic výstavy (minimálně musí být psík či fenka v imunitě proti vzteklině)
- PP, resp. výstavní přílohu vašeho přihlášeného psa / feny

věci pro psa:
- misku na vodu, resp, pitnou vodu do láhve
- vodítko (pro pekinéze především tzv. předváděčky na předvedení v kruhu)
- pokud máte - přenosku, klec, popř. něco, kde by si psík mohl odpočinout a mohl být i chráněn před nechtěným stykem s ostatními psy
- pamlsky na odměnění psíka
- kartáč
- pytlíky na úklid exkrementů - na každém výstavišti máte povinnost po svém psíkovi uklízet (což by však mělo být naprostou samozřejmostí všude, nejen na výstavě)
- jiné (dle vaší potřeby, místa konání, počasí, ....)• Kdy nesmím svého psa / fenu vystavovat ?

- pokud můj pes / fena nemá prúkaz původu FCI (tedy není zapsán /a v plemenné knize některého z členských států FCI)
- pokud nesplňuje veterinární předpisy - dle propozic dané výstavy
- z výstavy se dle Výstavního řádu ČMKU, který je závazný pro všechny výstavy pořádané v ČR vylučují:
psi s kupírovanýma ušima
psi agresivní a kousaví vůči lidem i psům
psi nemocní či z nemoci podezřelí
psi po úraze
háravé a kojící feny
feny ve vyšším stupni březosti
psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat• Mohu vzít s sebou na výstavu i jiného psa / fenu než jsem přihlásil ?

- ano, můžete ho s sebou vzít jako návštěvníka. Musí ale splňovat stejné podmínky - veterinární předpisy jako všichni ostatní přihlášení a vystavovaní psi - tzn. musí být v imunitě proti vzteklině (popř. musí mít i jiná očkování dle propozic výstavy), musí být zdravý, neagresivní, fena nesmí hárat, kojit nebo být ve vyšším stupni březosti, nesmí mít kupírované uši, .....
- vždy vezměte s sebou očkovací průkaz všech psů, kteří s vámi na výstavu půjdou, ať již se vystavovat či jen jako návštěvníci
- v žádném případě však nesmíte zaměnit vystavované psy !!!!
• Co je to protest a kdy a jak ho podat ?


- protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný (v žádném případě nemůžete tedy podat protest, pokud nejste spokojeni s oceněním nebo umístěním svého psa / feny)
-
protest lze podat pouze z formálních důvodu
tedy např. pokud
a) došlo k porušení výstavních předpisů či propozic
b) nebyly dodrženy postupy při zadávání titulů (nebo nebyli přizváni psi / feny, kteří o titul měli dle výstavního řádu nastoupil, ...)
c) některý z přihlášených psů je v majetku rozhodčího nebo jeho blízkého rodinného příslušníka, který vaše plemeno na dané výstavě posuzuje
d) některý z přihlášených psů je zařazen ve špatné třídě (nesplňuje podmínky pro zařazení do dané třídy - věk, získaný titul, aj.)
e) nebyly dodrženy jiné postupy dané výstavním řádem či uvedené v propozicích
- protest musí být podán písemně (obvykle do výstavní kanceláře) současně se složením jistiny (ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. přihlášeného psa na 1. uzávěrku) v době konání výstavy
- protest projedná protestní komise
- o protestu a výsledku musí být učiněn zápis
- v případě zamítnutí protestu složená jistina propadá ve prospěch pořadatele
- protest podaný po skončení posuzování se neprojednává• Je něco, co bych měl svého psíka před výstavou či bonitací naučit ?

- ano i ne, nejdůležitější ze všeho je, aby psík byl dobře socializovaný, tedy zvyklý na lidi a ostatní pejsky - pokud je psík vyrovnaný, sebejistý a dobře socializovaný, tedy zvyklý na lidi a ostatní pejsky - pokud je psík vyrovnaný, sebejistý a dobře socializovaný, neměla by pro něj výstava být žádným větším problémem

- je dobré, pokud psíka již od malička zvykáte na vodítko (nejlépe předváděčku), dotyky cizích lidí, přítomnost jiných psů a případně i na větší hluk atd.

- je výhodou, pokud se psík např. nebojí stát na stolku, kde bude rozhodčím prohlížen a posuzován a nenechá se "rozhodit" přítomností dalších psů, spoustou pro něj nových zvuků a vzruchů, aj.
Poslední aktualizace

13.03.2023