Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Pekinéz klub, z.s.
• správa webu                         e-mail: web@pekinez-klub.cz  

Pekinéz klub je chovatelským klubem, sdružujícím chovatele, majitele, přátele
a milovníky plemene pekingský palácový psík. Je řádným členem ČMKU.
Řídí a zastřešuje chov plemene pekingský palácový psík v ČR v souladu s platným
standardem, chovatelským řádem ČMKU/FCI. Pečuje o zdokonalování a
rozvoj plemene, zvyšování úrovně chovu a prosazuje chovatelskou etiku. Pořádá ve
spolupráci s ČMKU bonitace, výstavy a setkání, která jsou přístupné i pro nečleny
a účastníky ze zahraničí.


• Členství

Proč se stát naším členem?

Možnost získat více informací o plemeni
Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli
Získáte chovatelský servis
(uchovňování jedinců, vydávání krycích listů, poskytování formulářů pro vystavení
průkazů původu na příslušné plemenné knize, kontroly vrhů a chovu,
doporučování psů ke krytí, poradenská činnost, ...)
Získáte možnost zdarma inzerovat na klubovém webu
Získáte možnost zdarma prezentovat své krycí psy a chovatelskou stanici
Získáte možnost podílet se na činnostech klubu
Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.
Získáte slevy na akcích pořádaných klubem


Kdo se může stát naším členem ?

Kdokoliv starší 15 let bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou příslušnost,
kdo souhlasí se stanovami PK a předpisy na ně navazujícími.
Členství není vázáno na vlastnictví pekinéze, členem může být i osoba bez psa.


Jak se stát naším členem ?

na zákkladě písemné přihlášky za těchto podmínek:

a) doporučení členství nejméně jedním stávajícím členem PK
b) občasnká a chovatelská bezúhonost
c) zaplacení členského poplatku ve výši 500,- Kč / kalendářní rok
na účet klubu
2801306017/2010

o přijetí člena rozhoduje Správní rada Pekinéz klubu a to 2/3 většinou přítomných členů
a členství počíná dnem přijetí


Vyplněnou přihlášku zasílejte současně se
souhlasem se zpracováním a zveřejněním osobních údajů
PEKINÉZ KLUB, z.s.
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - PDF
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - DOCX
Poslední aktualizace

27.03.2023
Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních dat - PDF
Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních dat - DOCX