Reistrační číslo
1039
Copyright © by "Pekinéz klub, z.s."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pekinez-klub@email.cz
Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Pekinéz klub, z.s.
• správa webu                         e-mail: web@pekinez-klub.cz  
Poslední aktualizace

22.12.2022

Řády a směrnice Pekinéz klubu Stanovy  Zápisní řád Výstavní řád Bonitační řád Správní rada Pekinéz klubu Poradci chovu Pekinéz klubu Poplatky Pekinéz klubu Dokumenty ke stažení 
Pekinéz klub je chovatelským klubem, sdružujícím chovatele, majitele, přátele a
milovníky plemene pekingský palácový psík. Je řádným členem ČMKU. Řídí a
zastřešuje chov plemene pekingský palácový psík v ČR v souladu s platným
standardem, chovatelským řádem ČMKU/FCI. Pečuje o zdokonalování a rozvoj
plemene, zvyšování úrovně chovu a prosazuje chovatelskou etiku. Pořádá ve
spolupráci s ČMKU bonitace, výstavy a setkání, která jsou přístupné i pro nečleny
a účastníky ze zahraničí.


Členství

Proč se stát naším členem?

Možnost získat více informací o plemeni
Seznámíte se zkušenými chovateli a majiteli
Získáte chovatelský servis
(uchovňování jedinců, vydávání krycích listů, poskytování formulářů pro vystavení
průkazů původu na příslušné plemenné knize, kontroly vrhů a chovu, doporučování
psů ke krytí, poradenská činnost, ...)
Získáte možnost inzerovat na klubovém webu
Získáte možnost zdarma prezentovat své krycí psy a chovatelskou stanici
Získáte možnost podílet se na činnostech klubu
Získáte možnost volit a být voleni do orgánu klubu.
Získáte slevy na akcích pořádaných klubem


Kdo se může stát naším členem?

Kdokoliv starší 15 let bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou
příslušnost či národnost, kdo souhlasí se stanovami PK a předpisy na něj
navazujícími


Jak se stát naším členem?

na základě písemné přihlášky za těchto podmínek:

a) doporučení členství nejméně jedním stávajícím členem PK
b) občanská a chovatelská bezúhonnost
c) zaplacení členského poplatku ve výši 500,- Kč / kalendářní rok na
účet klubu 2801306017/2010

o přijetí člena rozhoduje správní rada PK 2/3 většinou z přítomných
členů správní rady a členství počíná dnem přijetí
PEKINÉZ KLUB, z.s.
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - PDF
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - DOC
Vítězové KV PK 11.02.2023