Pekinéz klub
ČMKU - FCI
• KLASIFIKACE

- velmi nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu
- nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu

- výborná
- velmi dobrá
- dobrá
- dostatečná
- diskvalifikace

- nemůže být posouzen
- nenastoupil


- velmi nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu
- nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu

- výborná - smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu,
jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být
harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní
postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat
typické vlastnosti svého plemene.
- velmi dobrá - přiznává se takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého
plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady,
nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu
jedinci.
- dobrá - uděluje se jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má
viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být
považován za dobrého představitele plemene.
- dostatečná - obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož
tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané
charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
- diskvalifikace - Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému
standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo
který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelisti;
který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo
vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří
tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví.
Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu
plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být
uveden v  posudku.
- nemůže být posouzen - toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje,
stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje
posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje
prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení
neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu.  Toto hodnocení se
také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že
vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má
dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo
upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro
nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

- nenastoupil - obdrží pes, který nenastoupí do kruhu k posouzení• POŘADÍ

- určuje se pořadí prvních 4 jedinců ve všech třídách (kromě třídy mimo konkurenci)
oceněných známkami velmi nadějná, nadějná, výborná a velmi dobrá• TITULY ZADÁVANÉ V KRUHU V RÁMCI PLEMENE

a) Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří
získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů
ocenění výborný 1.
b) Oblastní a krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy,
třídy otevřené, pracovní, vítězů.
c) Klubový vítěz
Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz jsou plně v  kompetenci příslušného
chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a
titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec,
který se umístil jako první (nejlepší dospělý jedinec - pes i fena).
d) Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy
otevřené, pracovní, vítězů.
e) Národní vítěz
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence
výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
f) Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors (BOJ)
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
g) Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans (BOV)
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě
plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence
výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.
h) Vítěz plemene – Best of Breed (BOB)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší
veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší
dospělí jedinci - pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální
výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
i) Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší
veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší
dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální
výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. Titul může
být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.


 

• TITULY ZADÁVANÉ V RÁMCI ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ (MVP a NVP)


a) Vítěz velké národní ceny - netýká se plemene pekinéz

b) Vítěz skupiny FCI (BIG - BOG = Best in (of) Group)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
(Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní
výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a
BIS.)

c) Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG - JBOG = Junior Best in (of) Group)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen
příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v
rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo
fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD,JBIS) postupuje pouze jeden pes
ze skupiny (JBIG)

d) Vítěz dne (BOD = Best of Day)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů
vícedenních výstav.
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

e) Juniorský vítěz dne (JBOD = Junior Best of Day)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů
vícedenních výstav.
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

f) Vítěz výstavy (BIS = Best in Show)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo
Vítězové jednotlivých dnů (BOD).
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

g) Juniorský vítěz výstavy (JBIS = Junior Best in Show)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních
výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD).
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)


• ČEKATELSTVÍ

vystavovatel obdrží o udělení čekatelství doklad, na kterém je uvedeno datum a typ
výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího
slouží k získání národních šampionátů - typy šampionátů v ČR naleznete ZDE

a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)
- CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních,
speciálních a klubových.
- CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
- CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior
šampion přiznán.
- Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
- CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.(CAJC).
b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
- CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě
v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách
mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
- CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
- CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
- Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na
výstavu.
- CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.
c) Čekatelství výstavního šampionátu ČMKU (CAC ČMKU)
- CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám
na mezinárodních a národních výstaváchv ČR.
- CAC ČMKU získává automaticky nejlepší dospělý pes a dospělá fena plemene
tj. Národní vítěz (na NVP) a CACIB (na MVP).
- CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
- Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
d) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)
- CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - C.I.B. se uděluje
psům a fenám pouze na mezinárodních výstavách
- CACIB se může zadat nejlepšímu dospělému psovi a nejlepší dospělé feně s
oceněním V 1 z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampionů
- CACIB se může zadat psovi nebo feně, kteří již titul Mezinárodní šampion
krásy - C.I.B. mají
- CACIB není vázán na udělení národního čekatelství CAC
e) Čekatelství klubových šampionátů
     V pravomoci chovatelských klubů je vypracování vlastních řádů pro přiznání
titulů Klubový junior šampion, Klubový šampion, Klubový Veterán
šampion, aj. Klubové tituly však neopravňují k zařazení psa / feny do třídy
vítězů či čestné.
     - Pekinéz klub, z.s. speciální čekatelství klubových titulů nezadává, k udílení
klubových titulú využívá výstavní ocenění a propočtovou tabulku bodů -
podrobné podmínky naleznete v rubrice
Tituly Oblastní a Krajské výstavy Tituly Klubové a Speciální výstavy
Tituly Mezinárodní výstavy Tituly Národní výstavy
Klubové šampionáty
Poslední aktualizace

13.03.2023