Pekinéz klub
ČMKU - FCI
• KLASIFIKACE

- velmi nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu
- nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu

- výborná
- velmi dobrá
- dobrá
- dostatečná
- diskvalifikace

- nemůže být posouzen
- nenastoupil


- velmi nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu
- nadějná - zadává se pouze ve třídách štěňat a dorostu

- výborná - smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje
ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho
povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své
třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho
drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

- velmi dobrá - přiznává se takovému jedinci, který má typické vlastnosti
svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu
drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno
jen prvotřídnímu jedinci.

- dobrá - uděluje se jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale
má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes
může být považován za dobrého představitele plemene.

- dostatečná - obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene,
ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně
přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

- diskvalifikace - Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu
požadovanémustandardem plemene; který vykazuje chování zjevně
neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality
varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti
neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu.
Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému
plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána
psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč
byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

- nemůže být posouzen - toto hodnocení se zadává psovi, který se
nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu,
čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí
rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu
nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky
po úrazu.  Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací
nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí
i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena
operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční
víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE
BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

- nenastoupil - obdrží pes, který nenastoupí do kruhu k posouzení


• POŘADÍ

- určuje se pořadí prvních 4 jedinců ve všech třídách (kromě třídy mimo
konkurenci) oceněných známkami velmi nadějná, nadějná, výborná a velmi
dobrá• TITULY ZADÁVANÉ V KRUHU V RÁMCI PLEMENE

a) Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům,
kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a
veteránů ocenění výborný 1.
b) Oblastní a krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd
z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
c) Klubový vítěz
Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz jsou plně v  kompetenci
příslušného chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán
na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje
do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první (nejlepší dospělý
jedinec - pes i fena).
d) Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy,
třídy otevřené, pracovní, vítězů.
e) Národní vítěz
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z
konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní,
vítězů.
f) Nejlepší mladý plemene – Best of Juniors (BOJ)
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
g) Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans (BOV)
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V
případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z
konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách
se zadáváním CAC.
h) Vítěz plemene – Best of Breed (BOB)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší
veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší
dospělí jedinci - pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální
výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
i) Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC),
nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů)
a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či
Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel
titul BOB. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.


 

• TITULY ZADÁVANÉ V RÁMCI ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ (MVP a NVP)


a) Vítěz velké národní ceny - netýká se plemene pekinéz

b) Vítěz skupiny FCI (BIG - BOG = Best in (of) Group)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny
FCI. (Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na
mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit
soutěže o titul BOD a BIS.)

c) Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG - JBOG = Junior Best in (of) Group)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen
příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí
posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší
mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (JBOD,JBIS)
postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)

d) Vítěz dne (BOD = Best of Day)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů
vícedenních výstav.
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

e) Juniorský vítěz dne (JBOD = Junior Best of Day)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů
vícedenních výstav.
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

f) Vítěz výstavy (BIS = Best in Show)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav
nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD).
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)

g) Juniorský vítěz výstavy (JBIS = Junior Best in Show)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u
jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD).
(Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.)


• ČEKATELSTVÍ

vystavovatel obdrží o udělení čekatelství doklad, na kterém je uvedeno
datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa
a podpis rozhodčího
slouží k získání národních šampionátů - typy šampionátů v ČR naleznete
ZDE


a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)

- CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních,
speciálních a klubových.
- CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
- CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český
junior šampion přiznán.
- Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na
výstavu.
- CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.(CAJC).

b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC)

- CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů)
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových
pořádaných v ČR.
- CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
- CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion
mají.
- Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný
na výstavu.
- CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.

c) Čekatelství výstavního šampionátu ČMKU (CAC ČMKU)

- CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a
fenám na mezinárodních a národních výstaváchv ČR.
- CAC ČMKU získává automaticky nejlepší dospělý pes a dospělá fena
plemene tj. Národní vítěz (na NVP) a CACIB (na MVP).
- CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU
mají.
- Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

d) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)

- CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - C.I.B. se
uděluje psům a fenám pouze na mezinárodních výstavách
- CACIB se může zadat nejlepšímu dospělému psovi a nejlepší dospělé
feně s oceněním V 1 z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a šampionů
- CACIB se může zadat psovi nebo feně, kteří již titul Mezinárodní šampion
krásy - C.I.B. mají
- CACIB není vázán na udělení národního čekatelství CAC

e) Čekatelství klubových šampionátů

     V pravomoci chovatelských klubů je vypracování vlastních řádů pro přiznání titulů

     Klubový junior šampion, Klubový šampion, Klubový Veterán šampion, aj.
     Klubové tituly však neopravňují k zařazení psa / feny do třídy vítězů či čestné.
     - Pekinéz klub, z.s. speciální čekatelství klubových titulů nezadává, k udílení
     klubových titulú využívá výstavní ocenění a propočtovou tabulku bodů -
     podrobné podmínky naleznete v rubrice
Tituly Oblastní a Krajské výstavy Tituly Klubové a Speciální výstavy
Tituly Mezinárodní výstavy Tituly Národní výstavy
Klubové šampionáty
Poslední aktualizace

13.03.2023