Pekinéz klub
ČMKU - FCI
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s.


zasílejte společně se "souhlasem" ekonomovi klubu:
Dagmar Kšánová, Rektorská 618/50 , 108 00 Praha 10
dagmarksanova@seznam.cz
Žádost o vystavení krycího listu


společně s kompletními podklady zasílejte hlavnímu poradci chovu:
Ladislav Peroutka, Újezdec 12, 294 42 Luštěnice
peroutka.ladislav@seznam.cz
Žádost o vystavení krycího listu - PDF
Žádost o vystavení krycího listu - DOC
Přihláška na bonitaci v Pekinéz klubu - PDF
Přihláška na bonitaci v Pekinéz klubu - DOC
Tabulka bodů Pekinéz klubu k vyplnění - PDF
Tabulka bodů Pekinéz klubu k vyplnění - DOC
Přihláška na bonitaci


2 stejnopisy společně s kompletními podklady (oboustranná kopie /scan PP)
zasílejte hlavnímu poradci chovu:
Ladislav Peroutka, Újezdec 12, 294 42 Luštěnice
peroutka.ladislav@seznam.cz

lze předat až na místě !!
Žádost o udělení klubových šampionátů


• společně s kompletními podklady zasílejte na e-mail výstavního referenta:
Milan Tuggy
pekinez-klub@email.cz
Formulář žádosti o přiznání klubového šampionátu Pekinéz klubu - PDF
Formulář žádosti o přiznání klubového šampionátu Pekinéz klubu - DOC
Tabulka bodů Pekinéz klubu k vyplnění - XLSX
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - PDF
Přihláška do Pekinéz klubu, z.s. - DOC
Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních dat - PDF
Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních dat - DOCX
Kniha krytí a odchovů


• Vést tyto knihy je dopručeno každému chovateli (majiteli psa)
průběžně a podrobně.
• Na požádání se předkládá všem kontrolním orgánům klubu nebo plemenné knize,
případně kontrole ze střešní kynologické organizace.
• Při prodeji či darování psa/feny má být kniha krytí předána
novému majiteli spolu s průkazem původu.

Tištěná verze lze zakoupit na Plemenné knize ČMKU nebo u ekonomky PK,
automaticky vám ji nabídnou při přergistraci psa / feny. Cena - 24- CZK
Kniha odchovů - soubor xlsx
Kniha krytí - soubor xlsx
Poslední aktualizace

20.04.2024
Tabulka bodového ohodnocení - PDF   (nová)